Hvis du ansøger om en stilling hos Primo Tours

Når du søger en stilling hos Primo Tours behandles de oplysninger, som du har givet Primo Tours i forbindelse med din ansøgning.

Det vil typisk dreje sig om almene personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.

Primo Tours bruger oplysningerne til at vurdere, om Primo Tours ønsker at tilbyde dig ansættelse, samt til at kommunikere med dig i forbindelse med rekrutteringsprocessen.

Det er alene relevante ledere og medarbejdere, for hvem det kunne være aktuelt og IT-administratorer, der med personlige passwords har adgang til dine oplysninger.

Ansøgninger fra kandidater, der ikke ansættes, opbevares som hovedregel i 6 måneder efter afslaget er givet. Primo Tours indhenter samtykke fra ansøgeren til opbevaring af ansøgningen i rekrutteringssystemet.

Primo Tours kan i visse tilfælde også videregive dine personoplysninger, hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Når du sender din ansøgning skal du udtrykkeligt angive, hvilke selskaber i Primo Tours koncernen som du er interesseret i at blive ansat i. Vi deler kun din ansøgning med de selskaber, du har udtrykt interesse for.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Primo Tours behandler om dig, enten i forbindelse med opdatering af dine oplysninger, eller fordi du ønsker at Primo Tours sletter dine oplysninger, kan du rette henvendelse til Primo Tours via e-mail: info@primotours.dk

Du har til enhver tid ret til indsigt, berigtigelse, sletning samt at gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. Hvis du mener, at vi har behandlet dine oplysninger forkert, kan du endvidere at klage til Datatilsynet.